8bxdwp1cq5uickurvwhe

Erityisherkän itsetuntemus ja ihmissuhteet - verkkokurssi

Tukea ja syvällistä ymmärrystä itsetuntemukseen ja ihmissuhteisiin 6 viikon verkkokurssilla

Erityisherkän itsetuntemus ja ihmissuhteet -verkkokurssilla paneudumme sosiaaliseen herkkyyteen, ihmissuhteisiin, parisuhteen kiemuroihin sekä konfliktitilanteiden parempaan haltuunottoon. Sukellamme myös tunnetyöskentelyyn, omien valojen ja varjojen maailmaan sekä karistamme ennakkoluuloja henkisyyteen ja intuitioon liittyen. Matkaamme kohti omia vahvuuksia ja piileviä voimavaroja.

Kurssilla opit syvempää itsetuntemusta sekä kiinnittämään huomiota ja vaikuttamaan entistä paremmin omiin reaktioihisi erilaisissa tilanteissa.

Opit kuinka

 • sosiaalisissa tilanteissa voit olla paremmin omien reaktioittesi "herra", huomaat pysähtyä ja voit vastata harkitusti pelkän reagoinnin sijaan
 • elää omaa elämääsi arvojesi ja toiveittesi mukaisesti, itseäsi arvostaen
 • tunnistat omia tarpeitasi ja uskallat pitää huolen, että myös ne tulevat huomioiduiksi ihmissuhteissa, työpaikalla jne.
 • arvostat terveellä tavalla omaa itseäsi ja ominaisuuksiasi
 • lisäät yhteenkuuluvuuden tunnetta ihmissuhteissasi.

Saat perusteellisesti teemoihin sukeltavan aineiston, jonka voit ladata omaan käyttöösi

 • Jokaiseen teemaan liittyy kaksiosainen äänite sekä kirjallinen aineisto. Mukana on runsaasti tietoa, kokemuksellisuutta sekä käytännön harjoituksia. Äänitteet on toteutettu keskustelunomaisesti, podcast tyylisesti.
 • Olemme kiitollisia saadessamme mukaan joukon ensiluokkaisia kurssikummeja, joiden haastattelut syventävät entisestään kutakin teemaa. Kurssikummeihin voit tutustua jo etukäteen täällä: http://www.hspelamaa.net/ehee-kummit
 • Kurssiaineistoon kuuluu myös kaksi meditaatioäänitettä.
 • Vertaistukeen ja keskusteluun löytyy mahdollisuus kurssisivustolla.
 • Kurssin hinta 49€


 

Kurssin viikkoteemat:

Valot, varjot ja roolit

Varjominä-käsitteellä tarkoitetaan niitä ominaisuuksia, joita meidän on itsessämme vaikea hyväksyä ja joita emme haluaisi paljastaa muille. Jos emme tiedosta ja hyväksy varjojamme, ne alkavat huomaamattamme ohjata elämäämme, reagointiamme ja valintojamme alitajunnan kautta, etenkin silloin kun olemme kuormittuneita. Erityisherkillä on usein myös valkoinen varjo: on kasvun paikka harjoitella näkemään valoa – kauneutta, autenttisuutta, kyvykkyyttä – niin itsessä kuin muissa.

Tunteet ja tunnetyöskentely

Erityisherkillä on voimakkaat, nopeasti nousevat ja vaihtuvat tunteet, mutta se ei tarkoita, että olisimme yhtään taitavampia tunnistamaan, tulkitsemaan tai hyväksymään niitä tai toimiaan niiden kanssa. Tunteet ovat kehon tapa viestiä, eli kieli, jolla se keskustelee tietoisen mielen kanssa. Tunteiden kieltäminen tuottaa kipua, kun taas tunteiden tutkiminen lisää ymmärrystä ja myötätuntoa itseä ja muitakin kohtaan. Tässä osiossa käsitellään haastavien tunteiden työstämistä sallivalla ja inhimillisellä tavalla.

Sosiaalinen herkkyys ja ihmissuhteet

Vaikka me erityisherkät olemme yleensä ihan mukavia, muista aidosti välittäviä ja empaattisia, on meidänkin ajoittain vaikea tulla toimeen keskenämme, ymmärtää toisia ihmisiä tai tulla itse ymmärretyksi. Liian tiukat tai olemattomat rajat, yliempaattisuus, huono itsetunto ja lapsuudessa omaksutut kiintymysmallit vaikuttavat sosiaaliseen kanssakäymiseemme päivittäin. Tässä osassa käsitellään myös ihmissuhteita ja rooleja, joita niissä helposti otamme.

Parisuhde

Tasapainoisessa parisuhteessa on kaksi itsensä tuntevaa ja itsestään huolta pitävää ihmistä. Juuri parisuhteessa tulee kaikkein voimakkaimmin näkyviin sosiaalinen herkkyys, varjot ja haavat, siellä kipuillaan konfliktit ja opetellaan (toivottavasti) tunnetyöskentelyä sekä myös erilaisuuden hyväksymistä. Itsetuntemus on tärkeää herkkyyden tasoista riippumatta.

Parisuhde-osiossa käydään läpi mm. kiintymyssuhdemallia, joka on pohja tuleville ihmissuhteille ja selittää monesti parisuhdekäyttäytymistämme aikuisena.

Konfliktit ja arvostelun pelko

On varsin tyypillistä, että erityisherkkä haluaa välttää konflikteja. Konflikteilta ja arvostelulta ei pysty kukaan elämässään täysin välttymään, joten on syytä harjaantua tällaisten tilanteiden kohtaamiseen niin, etteivät ne romuttaisi omaa jaksamista tai hyvinvointia.

Hyväksyvässä suhteessa ja ympäristössä on tilaa ja turvallista käsitellä erimielisyyksiä, toiveita, tarpeita ja kokemuksia ilman vähättelyä. Lapsuuden kodista saadulla riitelyn ja sopimisen mallilla iso merkitys. Aktiivisen, mutta ei aggressiivisen puolensa pitämisen kyvyn kehittäminen ja itselleen armon antaminen.

Arjen henkisyys ja intuitio

Henkisyys sellaisenaan ei tarkoita uskonnollisuutta tai ole liityksissä uskomuksellisuuteen, vaikka se niihin usein liitetään. Henkisyyden ja merkityksellisyyden (ja rakkaudellisuuden) kaipuu voi tuntua epämääräisenä tyhjyytenä, jota yrittää tuloksetta täyttää jollain konkreettisella, esim. jatkuvalla ylisuorittamisella tai täydellisyyden tavoittelulla.

Intuitio ei ole mystiikkaa, vaan kyse on alitajuisesta ajattelusta. Ympäristön tarkka havainnointi tai herkkä havainnointikyky vaikuttavat osaltaan intuition voimakkuuteen. Intuitiota tutkitaan tieteellisesti sekä kokemuksellisesti.

Etene omassa tahdissasi, omalla tavallasi sitoutuen

 • Kurssimateriaalin saat aina kerran viikossa, kullakin viikolla on oma teemansa. Kurssi sisältää myös tehtäviä, jotka sopivat hyvin arkeen: niiden ei ole tarkoitus lisätä kuormittumista, mutta ne kysyvät sinulta sitoutumista omaan hyvinvointiisi. Kurssimateriaalin voit ladata itsellesi, joten voit valita itsellesi sopivan hetken kuunnella äänitteitä ja kerrata aineistoja myös kurssin jälkeen.
 • Kurssisivustolla pääset jakamaan kokemuksia ja ajatuksia muiden kanssa. Vertaistuen ja tutkimisen voima on erittäin tärkeä osa matkaa. Tämäkin on vapaaehtoista, on myös täysin ok käydä kurssia itsekseen, osallistumatta keskusteluun.
 • Kurssin kesto on 6 viikkoa. Huom! Tämä kurssi toimii myös paljon toivottuna syventävänä jatkona Erityisherkän elämää -verkkokurssille. Jos kaipaat perustietoa ja ymmärrystä siitä, mitä erityisherkkyys on, suosittelemme aloittamaan Erityisherkän elämää -verkkokurssista.

Tervetuloa mukaan!Kouluttajasi


Eevi Minkkinen - Tuula Ahde
Eevi Minkkinen - Tuula Ahde

Kouluttajinasi tällä kurssilla toimivat Eevi Minkkinen ja Tuula Ahde

Eevi Minkkinen

Eevi on työskennellyt ihmisten parissa monenlaisessa eri roolissa, sairauksien parissa sairaalassa, kunnon kohotuksen parissa personal trainerina sekä itsetuntemuksen teemojen äärellä itsetuntemusohjaajana ja kouluttajana. Luontainen veto tutkia ihmisyyttä ja tunteita on ollut lapsesta alkaen. Eevin taustaan kuuluu nuoruudessa vahvasti kielletty herkkyys, sen päälle rakennettiin valtavia suojakuoria ja panssareita. Tänä päivänä Eevi osaa olla kiitollinen herkkyydestään, vaikka toki tämä on lopun elämän harjoitus joka ei suinkaan ole se helpoin juttu.

Tuula Ahde

Erityisherkän elämää –sivuston perustaja ja ylläpitäjä. Tuula toimii kurssilla kokemusasiantuntijan roolissa. Tuula on ollut mukana taustajoukoissa Suomen erityisherkät ry:ssä sen perustamisen valmisteluista asti. Hän on aktiivisena jäsenenä useissa kansainvälisissä HSP-ryhmissä sekä -yhteisöissä.

Oma matka erityisherkkyyden ja itsetuntemuksen opintiellä sisältää edelleen päivittäin uusia oivalluksia ja arvokkaita kohtaamisia, mutta myös haasteita. Suorittamisen kautta haettu hyväksyntä, liika tunnollisuus ja oman kehon kuuntelun unohtaminen ovat johtaneet useampaan pohjakosketukseen. Hyväntuulisuuden ja ilon kautta on tämä sosiaalinen introvertti kuitenkin sieltä ylös rämpinyt.Kurssiohjelma


  Tervetuloa
Saatavilla päivän kuluttua
päivän kuluttua päivän kuluttua
  Viikko 1
Saatavilla päivän kuluttua
päivän kuluttua päivän kuluttua
  Viikko 2
Saatavilla päivän kuluttua
päivän kuluttua päivän kuluttua
  Viikko 3
Saatavilla päivän kuluttua
päivän kuluttua päivän kuluttua
  Viikko 4
Saatavilla päivän kuluttua
päivän kuluttua päivän kuluttua
  Viikko 5
Saatavilla päivän kuluttua
päivän kuluttua päivän kuluttua
  Viikko 6
Saatavilla päivän kuluttua
päivän kuluttua päivän kuluttua

Tälle kurssille ei oteta uusia osallistujia